Centralny system mycia to rozwiązanie pozwalające na utrzymanie czystości i higieny w dużych pomieszczeniach i halach produkcyjnych. Znajduje zastosowanie w zakładach produkcji spożywczej, a zwłaszcza w przemyśle mięsnym, mleczarskim, przetwórstwie owocowo - warzywnym itp. System zasilany jest wodą oraz sprężonym powietrzem z instalacji zakładowej. System posiada możliwości mycia pianą, spłukiwania oraz dezynfekowania

Podstawowymi elementami systemu są pompy podnoszące ciśnienie w instalacji wodnej oraz punkty mycia ( stacjonarne lub mobilne). W zależności od wielkości zakładu ( ilości punktów mycia ) dobiera się rozmiar pomp oraz wyposażenie .