Śluza sanitarna - wyposażenie higieniczne

Urządzenie umożliwia dokładną dezynfekcję obuwia pracowników przechodzących z części socjalnej zakładu do strefy produkcji. Składa się z myjki do obuwia oraz zespołu dezynfekcyjnego z bramką lub kołowrota

Zasada działania zintegrowanej śluzy sanitarnej

Pracownicy przechodzą ze strefy czystej do produkcyjnej przez stanowisko do dezynfekcji obuwia. W wypełnionym roztworem dezynfekcyjnym zbiorniku następuje dezynfekcja podeszew obuwia Myjka wykonana jest ze stali nierdzewnej, wyposażona w 2 szczotki, odpływ wody i dozownik płynu myjąco-dezynfekującego. Uruchamiana jest automatycznie – fotokomórką lub mechanicznie.

Powrót pracowników ze strefy produkcyjnej do szatni odbywa się przez zespół do dezynfekcji rąk z bramką kołowrotem. W chwili włożenia rąk do skrzynki dezynfekcyjnej fotokomórka włącza układ, który powoduje natrysk płynu dezynfekcyjnego. Po dezynfekcji rąk następuje otwarcie obwodu i umożliwione jest przejście przez kołowrót lub bramkę ze zworą elektromagnetyczną. Dostępna w dwóch wersjach: prawej i lewej.